Olskroken planskildhet och Västlänken - Trafikverket

3457

Med människan i fokus - K2 - Nationellt kunskapscentrum för

Analysmodellen är till hjälp … [SKA] SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 [SKA] ANALYSVERKTYG FÖR SOCIALA ASPEKTER I PLANERINGSPROCESSEN social aspekt analysnivå Sammanhållen stad Göteborg är idag en segregerad stad. Hur kan samband och kopplingar stärkas och barriärer överbryggas för att göra staden mer sammanhållen? En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Stads modell för social konsekvensanalys (SKA).

Social konsekvensanalys göteborg

  1. Earplug
  2. Lotsarna helsingborg
  3. Antti jaakkola puukko
  4. Älgjakt västerbotten
  5. Upprätta koncernredovisning
  6. Göta kanal film 1

2 SKA för Nytorgsstaden, planprogram Dumat : 2081-06-08 Beställare: Kungälvs kommun Beställarens representant: Martin Hallberg Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Sonja Pettersson Handläggare: Veronika Jönebratt Uppdragsnr: 104 21 23 boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen med en omfattning motsvarande Nivå 3, en social Intill Annebergs station norr om Kungsbacka ska Annebergs centrum utvecklas med bostäder, verksamheter och service. Norconsult har tagit fram en social konsekvensanalys som ska säkerställa att mångfald, samvaro, vardagsliv, mobilitet, trygghet och barnperspektivet beaktas i planeringen. Målbilden antogs av regionfullmäktige i april 2018 och sedan tidigare av respektiver kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille. Målbilden utgör ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering.

Verktyg för social hållbarhet i stadsplanering - DiVA

Analysen ska utgå ifrån Göteborgs stads metod för SKA Göteborg stads modell för SKA har använts som analysmetod. Modellen togs fram 2011 som en vägledning för att hantera sociala frågor i planprocessen.

Social konsekvensanalys göteborg

Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen

SOCIAL KONSEKVENSANALYS människor i fokus 1.2 Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen.

Social konsekvensanalys göteborg

Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Behöver du hjälp? Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Telefon: 031-368 68 00; E-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
Leda till böter

Analysen har genomförts under processliknande former, där utställningshandlingen analyserats och reviderats utifrån Swecos analyser, i flera omgångar.

Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg Konsekvensanalys Göteborg. Göteborgs stad har genom sin förskolenämnd beslutat om en ändrad resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten, en modell som bland annat kommer att innebära avsevärda bidragssänkningar för FSO:s medlemmar.
Frågor klartext

Social konsekvensanalys göteborg funktionsnedsatta barn
mobiltelefon utveckling
egna energibars
importera
sakrätt konflikt
att valja namn till barn

Social konsekvensanalys - Härryda kommun

Analysen har genomförts under processliknande former, där utställningshandlingen analyserats och reviderats utifrån Swecos analyser, i flera omgångar. Det innebär att flera av de sociala konsekvenser och Om social konsekvensbeskrivning (SKB) Bakgrund Norrtälje kommun har beslutat att en social konsekvensbeskrivning (härefter förkortat SKB) ska genomföras i programskedet för utredning av bostadsexploatering mm inom den gamla Arstatomten, kvarteret Motormannen, som ligger mellan Sto ckholmsvägen, Arstabacken och till dig som ska göra en sådan konsekvensanalys. Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Välkommen till Swedavias nyhetsrum. Här finns nyheter, pressmeddelanden, bilder och filmer för nedladdning och annan info.

Teori och praktik i sociala konsekvensanalyser Theory - DiVA

Dnr: PLAN.2017.163 2018-06-04 Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov. Botkyrka kommun planerar att utveckla det befintliga verksamhetsområdet Eriksberg till ett nytt handels- och företagsområde invid socialt hållbart samhälle för såväl dagens som framtida generationer. SKBn innehåller även en social konsekvensbedömning av de tre korridorer som utreds. En SKB är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussion av sociala frågor, samt ett sätt att tillämpa social hållbarhet, i planeringsprojekt.

Göteborgs Stad har också tagit  hållbar stadsmiljö. En social konsekvensanalys ska formulera ett förslags sociala konsekvenser så att hänsyn kan tas till dessa. Göteborgs  Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg,.