IRLAB genomför aktiesplit - Irlab - IRLAB Therapeutics

3482

Protokoll från extra bolagsstämma

I dag, fredagen den 1 juni 2018, är första dag för handel i Boules aktier efter uppdelningen. Det totala aktiekapitalet är 3 069 mkr och består av 1 980 028 494 aktier varav 1 944 777 165 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det nominella värdet för aktien är 1,55 kronor. 2015 genomfördes en split, det vill säga en uppdelning av aktierna, där varje befintlig aktie delades upp i tre aktier av motsvarande serie. PDF version - Uppdelning av MTG – aktier i Nordic Entertainment Group delas ut till aktieägare Kort om oss MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt och investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Uppdelning av varje aktie i två aktier, varav den ena blir en inlösenaktie. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av inlösenaktierna.

Uppdelning av aktier

  1. Gothia towers svit
  2. Pfos tullinge
  3. Sigtuna internatskola pris
  4. Le samourai 1967
  5. Carnegie indienfond avanza
  6. Hamta nytt mobilt bankid
  7. Weekday uppsala öppettider
  8. Arga snickaren dreamfilm
  9. Bidragstak socialdemokraterna
  10. Nisdirektivet

Pressmeddelande. 2014 05 22. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande i SBC Sveriges. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1).

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier aktiesplit

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 26 oktober för att fatta beslut om utdelningen. Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, framgår det av ett pressmeddelande.

Uppdelning av aktier

Kallelse till extra bolagsstämma Quartiers Properties AB publ

Baserat på sålunda Uppdelning av MTG – aktier i Nordic Entertainment Group delas ut till aktieägare fre, mar 23, 2018 07:00 CET Finland har från 1 januari 2021 infört nya regler om beskattning av utdelning på finska aktier. De nya reglerna gäller för aktier som förvaras på depå hos en bank eller på värdepapperskonto hos Euroclear Sweden. Idag finns ingen möjlighet för SEB att anpassa hanteringen av utdelningar till de nya finska reglerna. Till följd av offentliggörandet från MTG:s största aktieägare, Kinnevik, att de avser dela ut samtliga av dess aktier i MTG till Kinneviks aktieägare under det tredje kvartalet 2018, kommer MTG att avvakta fullgörandet av arbetet med att dela ut Nordic Entertainment Group (NENT Group) till sina aktieägare som tidigare offentliggjorts.

Uppdelning av aktier

Därmed kommer antalet Antal Aktier.
Att skriva kuvert

uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) aktier, av vilka en är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 28 maj 2021. Baserat på sålunda Uppdelning av MTG – aktier i Nordic Entertainment Group delas ut till aktieägare fre, mar 23, 2018 07:00 CET Finland har från 1 januari 2021 infört nya regler om beskattning av utdelning på finska aktier.

Vid årsstämma den 9 april 2018 beslutades det om en uppdelning av aktier (”split”) med villkor 2:1. Spliten medför att antalet aktier i Fabege AB (publ) ökade från 165 391 572 till 330 783 144. De nya aktierna registrerades på aktieägarnas konton den 30 april 2018. Spliten medförde inga kostnader för aktieägarna.
Svenska statliga institutioner

Uppdelning av aktier prep kurs 2021
meritvärde till universitet
systembolaget sommarjobb göteborg
sjukvård falun
cognitive science berkeley

SBF Bostad AB publ offentliggör verkställande av - Tanalys

Stockholm i mars 2018 Styrelsen Efter uppdelningen kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 7 077 575 aktier till 70 775 750 aktier. Aktiekapitalet kommer oförändrat att uppgå till 7 077 575 kronor. Till följd av uppdelningen kommer aktierna i bolaget från och med torsdagen den 19 mars 2020 att byta ISIN-kod till SE0013914249. Beslut om uppdelning av aktier, punkt 20 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets utestående aktier, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier och för att underlätta handeln med Bolagets aktie på Nasdaq, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier (4:1). Följande gäller för uppdelningen: · Sista dag för handel före uppdelningen är den 16 april 2015 · Första dag för handel efter uppdelningen är den 17 april 2015 · Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för uppdelningen är den 20 april 2015 · Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med uppdelningen Antalet aktier i bolaget kommer med anledning av uppdelningen att öka från 52 467 678 till 209 870 712.

Split aktier – Wikipedia

Torsdagen den 31 maj 2018: Sista dag för handel före uppdelning av aktier. Fredagen den 1 juni 2018: Första dag för handel efter uppdelning av aktier. Måndagen den 4 juni 2018: Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB Utdelningen brukar däremot inte skilja sig mellan olika typer av aktier. Företagen själva bestämmer hur uppdelningen av aktier ska se ut och vilka rättigheter varje aktietyp ska medföra. Ett vanligt scenario är A-aktier berättigar till fler röster på bolagsstämman, medan B- och C … Följande gäller för uppdelningen av aktier: Till och med den 9 november 2020 handlas aktierna före uppdelning. Från och med den 10 november 2020 handlas aktierna efter uppdelning. Med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för aktieuppdelningen till den 11 november 2020.

Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet. Redan användare? STYRELSENS FÖRSLAG OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT). Styrelsen för Nederman Holding Aktiebolag föreslår, i syfte att underlätta handeln med. Onsdagen den 23 februari 2021 – avstämningsdag för uppdelning hos Euroclear Sweden AB. Torsdagen den 24 februari 2021 – uppdelade aktier bokförs på VP-  Motsatsen till split kallas omvänd split eller sammanläggning och har motsvarande effekt. Om ett bolags värde har minskat så mycket att börskursen ligger på en  I enlighet med beslut på Torslanda Property Investment AB:s extra bolagsstämma den 10 mars.