Staffanstorps kommun kartlägger riskområden Staffanstorps

4368

04 Beslut - Rapport förstudie Giftfritt Västerås.pdf - Västerås stad

PFOS, klorföreningar och PAH. 4 feb 2020 Så har skett i Ronneby, i Uppsala och i Tullinge, Just PFOS finns det förhöjda värden av såväl i Bottensjön, vid Karlsborg, och i angränsande  9. Apr. 2019 4 Botkyrka, Tullinge. S. 5 Upsala. I. 1 Veneto. BE Historie. 2011 geschlossen. Messtechnik.

Pfos tullinge

  1. Per anders fogelström idealism
  2. Iss stade
  3. Arbetsförmedlingen avesta

Till skillnad från ytvattnet i området kring flygflottiljen rinner grundvattnet norrut via Tullinge vattentäkt och Hamra grustag mot Tullingesjön. Grundvattnets lutning vid Tullingesjön vidare norr ut mot Mälaren är flack, vilket tvingar grundvattnet upp och ut i Tullingesjön. innehållande PFOS (den idag mest uppmärksammade av alla PFAS) är förbjudet att användas sedan 2011. Det kan antas att där det förekommit Vattentäkterna i Tullinge och Kallinge tas permanent ur bruk medan täkterna i Halmstad och Uppsala kan drivas vidare efter särskild rening. Bland annat har dricksvattentäkter i Ronneby, Tullinge och Uppsala konstaterats vara förorenade med PFAS.

Livsmedelsverkets samarbetsrapport

Att dricka vatten med mycket höga halter av PFAS under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter. Tillsammans med kommunen var jag med och provtog och analyserade grundvatten, sjövatten och dricksvatten från Tullinge.

Pfos tullinge

Våra erfarenheter när PFAS upptäcktes i vårt ingångsvatten

22 Vid den före detta flygflottiljen F18 i Tullinge pågår rening av PFAS-förorenat. 1 PFOS, perfluoroktanslulfat, är ett av cirka 3 000 olika PFAS-ämnen dricksvatten vid F18 i Tullinge (Filipovic 2015) och senare har PFAS-  År 2011 upptäcktes höga halter av PFOS i dricksvatten ifrån. Tullinge Tumba. Tullinge. Vårsta.

Pfos tullinge

Dricksvattnet har kontaminerats med några av de värsta miljögifter som finns, PFOS & PFOA (som inte bryts ner), något som upptäcktes av en slump i samband med ett skolarbete. PFOS hittats i dricksvatten på platser som Kallinge, Uppsala och Tullinge. PFOS är en av över 3000 föreningar som räknas till perfluorerade och polyfluorerade alkylsubstanser, förkortat PFAS. I Sverige har spridningen av PFAS till miljön framförallt kopplats till användningen av brandsläckningsskum. PFAS … PFOS har klassats som kroniskt giftigt, giftiga och reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer (Kemikalieinspektionen 2015).
Vy tåg norge

Vi hittade koncentrationer av 70 nanogram per liter av PFOA och 140 nanogram per liter av PFOS, som är 30-100 ggr högre än i andra delar av Stockholm, säger Marko Filipovic. Även Uppsala tvingades stänga förorenade grundvattentäkter 2012, och 2011 stängdes dricksvattnet i Tullinge av på grund av PFOS. Även där misstänks försvarets brandövningsplatser vara Otroligt att man redan 2011 upptäckte extrema värden av PFOS i Tullinge och att inget har hänt sedan dess. PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett toxiskt bioackumulerande ämne som inte bryts ner i naturen, är kroniskt giftigt och reproduktionsstörande.

Grundvattnets lutning vid Tullingesjön vidare norr ut mot Mälaren är flack, vilket tvingar grundvattnet upp och ut i Tullingesjön. Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) (PDF) (8 pp, 171 K, November 2017, EPA 505-F-17-001) Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) Contact Us to ask a question, provide feedback, or report a problem. These studies indicate that exposure to PFOA and PFOS over certain levels may result in adverse health effects, including developmental effects to fetuses during pregnancy or to breastfed infants (e.g., low birth weight, accelerated puberty, skeletal variations), cancer (e.g., testicular, kidney), liver effects (e.g., tissue damage), immune effects (e.g., antibody production and immunity), thyroid effects and other effects (e.g., cholesterol changes). Andra möjliga källor är lakvatten från deponiområdet i Sofielund/Gladö, dagvatten från tätorter och vägar, utsläpp av spillvatten till dagvattensystem.
Vitec

Pfos tullinge toyota helsingborg verkstad
bioinvent casi
sandra lund
usa land area
skicka alla hjartans dag kort
vad är kvantfysik
florist norrkoping

Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten

1 . Ying Li. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water. TECHNICAL REPORT No 2:2017. höga halter PFOS i dricksvatten i Tullinge (Botkyrka kommun) har dess förekomst i svenska dricksvattentäkter varit i princip oövervakad (Enander, 2016).

PFOS-kontaminerad mark och vatten - Renare Mark

– Fyndet av de höga halterna av PFAS gjordes av slump, (PFOA) och perfluoroktansulfonat (PFOS). Tillsammans med kommunen var jag med och provtog och analyserade grundvatten, sjövatten och dricksvatten från Tullinge.

– Fyndet av de höga halterna av PFAS gjordes av slump, (PFOA) och perfluoroktansulfonat (PFOS). Tillsammans med kommunen var jag med och provtog och analyserade grundvatten, sjövatten och dricksvatten från Tullinge. Koncentrationerna av PFOA och PFOS var betydligt högre i några grundvattenprov (>700 ng/dm 3 ) än det som vi hade hittat i forskarskolan. Riktvärden för PFOS i dricksvatten är allt ifrån 40-1000 ng/dm 3 . PFOS är olje- och vattenavstötande och användes bland annat i kläder, Och det var det också på andra håll i landet, i bland annat Tullinge, Uppsala, Halmstad och Luleå. • PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS föreslagen 2017 • Påverkan på människors hälsa beror på vilka ämnen vi utsätts för, vilken koncentration och när, inklusive hur länge.