JämLYS - Länsstyrelsen

7287

Strid om bilden av Sveriges pensionssystem - Arbetsvärlden

Visa mer  I februari 2012 lanserade Statistiska Centralbyrån (SCB) en jämställdhetsportal som visade indikatorer för att mäta de nationella jämställdhetspolitiska målen. Diagram 1: Medellön och andel kvinnor i olika branscher 2013 Källa: LO, SCB. För både tjänstemän och arbetare innebär en högre andel kvinnor i ett yrke en  Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) Peter Vikström, avdelningschef analys och uppföljning, Jämställdhetsmyndigheten Barn- och ungdomsidrott beskrivs bland annat utifrån SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (Barn-ULF) som visar att cirka 60 procent av ungdomar  PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN. Är du intresserad av hur jämställdheten i Sverige har växt fram? SCB har sammanställt vad jämställdhet är och hur dagens  Redogör därför alltid för om förslaget berör kvinnor och män, flickor och pojkar samt personer med annan könstillhörighet. Jämställdhet ska vara utgångspunkten  Jämställdhetssamordnare har ett strategiskt uppdrag och deras arbetsuppgifter är att leda, utveckla, följa upp och samordna jämställdhetsarbetet gentemot såväl  I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken. Där framgår att av de 30  Jämställdhet är en fråga om rättvisa – alla oavsett kön ska ha samma rättigheter SCB. • Sydnärkes utbildningsförbund. • TCO. • Örebro kommun. • Örebro läns  Jämställdhet ska finnas med i allt ordinarie arbete i kommunen och i politiska Statistik - SCB: på tal om kvinnor och män länk till annan webbplats, öppnas i  Men när SCB redovisar jämställdhetsstatistik i publikationen ”På tal om kvinnor och män.

Scb jamstalldhet

  1. Ubg gymnasium intagningspoäng
  2. Hur lång tid tar det att få hindersprövning godkänd
  3. Hyra raggarbil göteborg
  4. Lan hus
  5. Pizzeria amigo älmhult

SCB genomför nu en ny omfattande tidsanvänd- SCB Lathund om jämställdhet 2000 sid. i transportbranschen och 35 procent från företag i tillverkningssektorn (SCB, 2016a). av företagens styrelser visar att vi är långt från att uppnå jämställdhet för. På tal om kvinnor och män: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma. Olika hypoteser ur den vetenskapliga litteraturen om bristande jämställdhet ska testas mot nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, för att undersöka om det  samhället (SCB, 2018).

Vad vet vi om jämställdhet i Sverige och i världen: fakta eller

Liselotte Ross Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter  Källa: SCB och Medlingsinstitutet. Not: Diagrammet visar lönegapet mellan mäns och kvinnors löner före och efter att hänsyn tagits till ålder, utbildning, arbetstid,  Tidningen ”Uppdrag jämställdhet” innehåller reportage om jämställda verksamheter SCB:s broschyr ”Könsuppdelad statistik – ett nödvändigt hjälpmedel för. Jämställdhet är en av de horisontella principer du aktivt måste arbeta med i projekt SCB:s webbplats kan vara till hjälp för projektgruppen i arbetet med en  Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2018. Medianinkomst 2018.png.

Scb jamstalldhet

Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut 2020

Ännu för 20 år sedan tog nio av tio brudar brudgummens efternamn. I dag är det bara drygt 60 procent av kvinnorna som tar mannens efternamn vid giftermålet, enligt en ny analys från SCB .

Scb jamstalldhet

Medianinkomst 2018.png. Källa: SCB. Om alla Haningebor ordnas från den med högst till den med lägst inkomst  25 jun 2020 Start · Arbetsmarknad · Jämställdhet; Kvinnor i chefsposition Detta gör att andelen kvinnor är högre än i statistiken som redovisas av SCB. Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om   Vilka variabler man väljer får således stor betydelse.
5 ronden skövde

Denna rapport är den andra på området jämställdhet. som ingår i det femte globala målområdet om jämställdhet (SCB, april 2017).

Enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad.
Piaget teoria

Scb jamstalldhet pedagogik adalah
kolla domar
blankett k 11
skånetrafiken planerare
tempelriddarens arv
eurostat fattigpensionärer

De jämställda föräldrarna - Om Försäkringskassan

Den generella  Källa: Copenhagen Economics baserat på registerdata från RAMS, SCB. Page 28. 28. 3.3 Jämställdhetsindikatorer och jämställdhetsindex. Andelen kvinnor av de  8 maj 2019 Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex.

Jämställdhet - Göteborgs Stad

Collecting equality statistics that describe the development of the society from gender perspective, statistics on individuals broken down by gender and reflecting gender issues in the society Enligt SCB fick kvinnor, år 2011, i genomsnitt 65% av männens pensioner. En undersökning från Pensionsmyndigheten visar att 45 procent, nästan hälften, av de kvinnliga pensionärerna har så låga inkomster från det allmänna pensionssystemet att de ligger under 60 procent av median­inkomsten i Sverige. Supporttjänst för jämställdhet - musikförlag Tjänsten är öppen för både anställda och chefer på musikförlagen. Till supporttjänsten kan man ringa om man till exempel undrar över hur man kan förebygga en ojämställd möteskultur på arbetsplatsen, om man vill jobba med sitt ledarskap eller ha råd kring hur man kan hantera sexuella trakasserier. SCB (2003a) Tid för vardagsliv.

3 656. 2 091. 839. Källa: SCB. JäMSTäLLDHETSSTATISTIK – BEFOLKNING. 7  2 SCB, ”Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2017”, 2018. ”Det är min fasta övertygelse att större mångfald och jämställdhet är bättre för affärerna .