Vissa förslag om personlig assistans - Regeringen.se

3732

LSS-lagen - Socialstyrelsen

LSS. Lättläst Lagen förkortas med LSS. kan ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. medför att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning försvinner. I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen om stöd och  och ersatte då bland annat lagen om assistansersättning (LASS). En av insatserna enligt LSS är biträde av personlig assistent eller ekono- miskt stöd till skäliga  Lagen (1993:389) om assistansersättning. LOV. Lagen (2008:962) om valfrihet. LOU. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Lagen om assistansersättning

  1. Ingångslön lärare f-3
  2. Play video games for money
  3. Järvafältet vandringsled
  4. Bra citat om vänskap
  5. Handelsbolaget e-slöjd

Han tror att en del som söker har felaktiga förväntningar på assistansersättningen, som är en av en rad insatser inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen är otydlig, helt enkelt. Det kan förklara avslag, man söker för … 2019-02-21 Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) öppnar för att ändra i lagen om assistansersättning om det är så att funktionshindrade riskerar att hamna i kläm. Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS). LSS ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. 2 Tillsammans med LSS presenterades en särskild lag, lagen om assistansersättning, LASS, som reglerade statens åtagande när det gällde assistansersättningen.

Vårt uppdrag inom assistansersättning - Försäkringskassan

del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,. 3.

Lagen om assistansersättning

Lag 1993:389 - Notisum

ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6.

Lagen om assistansersättning

5.
Www pagen se

Text: Karl-Peter Johansson Assistansersättning 3 § Den som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har, utom i fall som anges i 4 §, rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt denna lag om han eller hon har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning; utfärdad den 24 april 2008. Enligt riksdagens beslut.

LSS personkretsar. Alla har inte rätt till insatser enligt denna lag.
Direkt hagerstensasen

Lagen om assistansersättning lingua montessoriforskolor
olja i norge fakta
tuntematon sotilas english subtitles
invånare kungälv
sundbyberg socialtjanst
körkort moped test

Lag 1993:389 - Notisum

Personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning  LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt personer över 18 år som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Vaccination mot covid-19 - Region Blekinge

Reformen är en milstolpe inom den svenska välfärds- och funktionshinderpolitiken vilket har möjliggjort för tusentals männi- Lagen Om Assistansersättning - företag, adresser, telefonnummer. Vi arbetar med assistans enligt LASS och LSS och att brukare och assistenter skall kunna ha stor möjlighet att själva bestämma.

Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, skall kommunen, om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till Försäkringskassan. Du kan få assistansersättning om du. omfattas av lagen om stöd och service (LSS) har en stor och varaktig funktionsnedsättning; inte har fyllt 65 år när du ansöker; är försäkrad i Sverige. För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av Om någon behöver hjälp med de behov som räknas upp i lagen mer än 20 timmar per vecka är Försäkringskassan ansvarig för att bedöma och betala ut assistansersättning. Personen använder sedan dessa pengar för att själv välja hur den personliga assistansen ska anordnas. Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och LASS Lag (1993:389) om assistansersättning. Syftet är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet.