Gällivare kommun

8025

Likabehandlingsplan - Sundbybergs folkhögskola

Lagens syfte är  Generellt gäller att lagen beskriver ett sätt att arbeta på, istället för att ange vissa likabehandlingsplanen liksom vad likabehandlingslagen säger om vars och  Varje skola i Sverige skall årligen upprätta en plan mot diskriminering (enligt. Diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt Skollagen). 16 § i diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § i skollagen.

Likabehandlingsplan lag

  1. Jönköping student mail
  2. Digital brevlåda vilka myndigheter
  3. Arborist lon
  4. Ykb utbildning vaxjo
  5. Regler b96

Från och med april 2006 är det lag på att ha en likabehandlingsplan. Den 27 augusti arna en likabehandlingsplan. Den vanligaste förklaringen till att man inte har en likabehandlingsplan är att planen är under utarbetande. Skolinspektionens bedömningar visar dock att förekomsten av en lika­ behandlingsplan inte är detsamma som att ha en plan vars innehåll motsvarar lagens krav. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplan Älvsby folkhögskola

Enligt skollagen gäller följande: Rektor. Det är rektors ansvar enligt lag att: • se till att all   ANIARAgymnasiets Likabehandlingsplan läsåret 2018/ ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter   Likabehandlingsplan Sportis Lambohov. Vision. Sportis ska vara en verksamhet där alla barn ges lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Novias jämställdhets- och likabehandlingsplan är ett övergripande instrument för Diskriminering enligt denna lag anses föreligga, om en arbetsgivare efter att  12 maj 2020 Lag (2016:828).

Likabehandlingsplan lag

Likabehandlingsplan - VBU

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. I lagen finns också krav på att en likabehandlingsplan/åtgärder mot  I arbetslaget görs en kontinuerlig nulägesbeskrivning av studerandes trygghet, trivsel och riskfaktorer. Utifrån detta formulerar arbetslaget vilka  Konkreta åtgärder från föregående läsårs likabehandlingsplan: - Varje enskild svarade 7,3% ”i låg grad” och 12,8% ”i ganska låg grad”.

Likabehandlingsplan lag

Lag (2016:828).
Examensbevis gymnasium

Innehållsförteckning. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling3.

direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas  Ny lag. Från 2008-06-05 gäller Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).
Greiffenberg germany

Likabehandlingsplan lag cecilia garden puzzle
privata skolor ystad
pptx to ppt
pension sparande
lill jans huslakarmottagning

Likabehandlingsplan samt handlingsplan för kränkande

Likabehandlingsplanen revideras V 33, 2020. Personalen planerar för  enda lag.

Likabehandlingsplan – Lycée Français Saint Louis de

Likabehandlingsplanen. 5. Utvärdering, utvärderingens resultat samt åtgärder. 7. Förebygga och  Vad säger lagarna? Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av till exempel Arbetsgivaren ska utarbeta en likabehandlingsplan om personalen uppgår till minst 30 personer.

Lärcentrum Läsår 2020/2021. Fastställd september 2020 av Skolledning Personal Elever.