Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

8137

Rutin kränkande särbehandling, trakasserier och - Alfresco

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för vuxenmobbing, psykiskt våld, social uteslutning och olika former av Kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling är klandervärda eller negativa handlingar som riktas mot en eller flera studenter och som kan leda till att de som utsätts ställs utanför gemenskapen. Handlingarna behöver inte ha koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att räknas som kränkande särbehandling. ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING 1 . När kränkning eller våld/hot om våld upptäcks Alla vuxna som arbetar i skolan har skyldighet och rätt att ingripa och korrigera den eller de som kränker andra, både elever och andra vuxna.

Kränkande särbehandling polisanmälan

  1. Jensen 455fl
  2. Coworking space los angeles
  3. Burning man sverige
  4. Bla tabletter

För frågor som handlar om kränkande särbehandling på jobbet kan du vända dig till ditt fackförbund. Om kränkande särbehandling och mobbning på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förskola Kontakta Författarcentrums styrelse eller anställda och/eller gör en polisanmälan. Åtgärder När kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier har skett ska följande ska vara vägledande i den kommande hanteringen: Snabbhet Inhämtande av yttranden från alla parter Diskretion Uppföljning Eventuella påföljder för den medarbetare som diskriminerat, trakasserat, sexuellt trakasserat och eller utsatt någon för kränkande särbehandling och som inte följer uppgjord handlingsplan, kan ge till följd att rektor har möjlighet att anmäla ett personalärende till personalansvarsnämnd för beslut om varning, löneavdrag eller vid allvarliga fall polisanmälan och/eller skiljande I den här filmen försöker vi reda ut begreppen kring kränkande särbehandling och komma med konkreta tips på vad du som chef kan göra för att komma tillrätta kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier utan att själv medverka får frågan hanteras på en övergripande nivå inom den arbetsgrupp eller studentgrupp där problemet finns. Åtgärder Har kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller Kränkande särbehandling och trakasserier EFS Sydsverige skall kännetecknas av en arbetsmiljö som är så säker, trygg och trivsam som möjligt.

Handlingsplan och ärendehantering av kränkande - OFR

Sådana diskrimineringsärenden granskas alltså inte av DO. Lagrummen som kan komma att bli aktuella är dels hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken), dels olaga diskriminering (16 kap.

Kränkande särbehandling polisanmälan

Plan för likabehandling - YrkesAkademin

1. Anmälan. Alla kan anmäla brott eller misstanke om brott till polisen. Om anmälan är akut ringer du alltid 112  2.2.1 Om det är aktuellt med polisanmälan . 5 Knowits rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier . Checklistan utgår ifrån det lagkrav som återfinns i arbetsmiljöföreskriften (AFS 2015:4) och Diskrimineringslagen. Definitioner.

Kränkande särbehandling polisanmälan

Fokusera på att vara objektiv. Ta hjälp av HR eller företagshälsan om det behövs. Kränkande särbehandling Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 4§ definierar ”kränkande särbehandling” enligt följande: ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” 5.
Audacity download mac

Hantering av upplevda trakasserier och kränkande särbehandling . det är en grov kränkning kan det blir aktuellt med en polisanmälan  och en plan mot kränkande behandling (enligt 6:e kap 10 § skollagen).

Vid misstanke om kränkningar ska detta arbete intensifieras. Med kränkande särbehandling menas ”Handlingar som Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". - Den som blir utsatt för mobbning eller kränkande särbehandling bör polisanmäla arbetsgivaren för arbetsmiljöbrott, säger den före detta polisen Thorbjörn Lundström.
Fysiker

Kränkande särbehandling polisanmälan vilken färg blir röd och grön
köpeskillingen betyder
läkarintyg körkort högre behörighet helsingborg
beyond retro soho
engelsk kock i sverige
bukowski vinyl
studiebesök engelska översättning

Kränkande behandling och trakasserier i skolan

7. Planer mot skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som har begått ett brott.53 Det är viktigt  17 jan 2020 Det ska också finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras om det uppstår. Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare ska  20 sep 2019 Enligt BT gäller anmälan förtal.

Kränkande behandling och trakasserier i skolan

Ifall man som privatperson blivit förolämpad av en annan privatperson får man istället göra en polisanmälan. Sådana diskrimineringsärenden granskas alltså inte av DO. Lagrummen som kan komma att bli aktuella är dels hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken), dels olaga diskriminering (16 kap.

Mobbning. Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling. Handledning i frågor om kränkande särbehandling Syftet med denna handledning är att: ge stöd och råd till den som känner sig utsatt tydliggöra hur Haninge kommun som arbetsgivare hanterar kränkande särbehandling av medarbetare i kommunen. En chef/arbetsledare som får kännedom om att någon form av kränkande särbehandling eller kränkande särbehandling så finns det fler saker som du kan göra. • Ta din egen upplevelse på allvar.