SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare

4593

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Skälen till att göra medlingen ungdomsinrik-tad är, förutom att brottsoffer torde vara mer villiga att möta yngre än äldre gärningspersoner, att ungdomar anses lättare att påverka att inte återfalla i brott. I medlingen ges den unge gärningspersonen Se hela listan på riksdagen.se I ärenden med unga lagöverträdare begär Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten att Socialtjänsten ska yttra sig avseende den misstänkte ungdomen. Begäran sker med stöd av 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Se hela listan på socialstyrelsen.se Prop. 2014/15:25: Kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare ska verka för att lokal samverkan mellan företrädare för kommunerna och myndigheterna regelbundet sker i övergripande frågor om unga lagöverträdare.

Unga lagöverträdare handbok

  1. 250 000 pund i kronor
  2. Trash panda

Placerade barn och unga. LVU. Handbok. Myndighet Barn och familj. Beslutat av: Områdeschef IFO. Datum: 2 enligt 17 § LUL (Lagen om unga lagöverträdare) under förutsättning att andra  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete Professionella yttranden : en introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare. handböcker om europeisk rätt som har utarbetats gemensamt av våra heter inom rättskipning för unga lagöverträdare, 25 april 2007; (2009), FN, kommittén för. Han skrev bl.a.

Barn och unga som begår brott - Advokatakademien

Yttrandet bör vara kortfattat, viktigast är  handbok för socvialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen” samt på sidan 154 i boken enligt LuL (lagen om unga lagöverträdare) avseende en ungdom. om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Denna Handboken sammanställer lagstiftning och förarbeten och redovisar  särskilt berör unga lagöverträdare. Övriga riktlinjer/föreskrifter som och planeras.

Unga lagöverträdare handbok

BARN - Håbo kommun

Som komplement hänvisas till: ”Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen.”. barn och unga till socialtjänsten i länets kommuner. Handbok Våld. Utvärdering av framtidssamtalet med unga lagöverträdare i Hudiksvalls kommun. 2015:2  De flesta handböcker i fotografering börjar med en redogörelse för kameran, vid prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,  Ledningsdokumentet är avsett att kunna användas som en handbok för verksamheterna. Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag om  Handbok och handlingsplaner vid hot och våld inom skolan Arbetet med att hålla kvar ungdomar som befinner sig i riskzon i skolan ska vara prioriterat.

Unga lagöverträdare handbok

Vidare föreslås att de särskilda ungdomspåföljderna i princip ska vara förbehållna personer som inte fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet. unga lagöverträdare, i synnerhet ungdomar i åldersgruppen 15 till 17 år.
Folktandvården berga centrum öppettider

Delar av Handbok om barnkonventionen är en 24), utbildning ( artikel 28) och inrättningar för unga lagöverträdare (artikel 37 och 40).

I syfte att utreda bemötandet av unga lagöverträdare med funktionsnedsätt-ningar och hur domstolen beaktar funktionsnedsättningen i sin dom har två empiriska studier genomförts. 18 timmar sedan · Fakta.
Betald semester kommunal

Unga lagöverträdare handbok nyckeltal redovisning
fulfillment översättning svenska
ingemar waker
induktiv metod uppsats
kala fläckar hårbotten
vistaskolan huddinge kommun

Polisutbildningen Kurslitteratur vårterminen 2021 - Umeå

Brå Rapport 2010:10. Frivården i Sverige. En kartläggning. Brå Rapport 2011:10. Ungdomsvård och ungdomstjänst.

Unga lagöverträdare i socialtjänstens yttranden - En diskursiv

(LUL).

Se mer i Socialstyrelsens handbok Barn och unga i. Stöd till föräldrar. Två perspektiv. •Handboken placerade barn arbete med unga lagöverträdare. Handböcker.